Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території

в межах земельних ділянок кадастровий №5610700000:01:007:0064 та 5610700000:01:007:0065 по мікрорайону Будівельників м. Вараш, Рівненської області.

 

1 Замовник Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради
2 Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану м. Вараш, визначає параметри забудови відведених земельних ділянок, уточнює розміщення багатоквартирних будинків з врахуванням всіх планувальних обмежень та діючих норм.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012.

3 Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. В детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження будівництва багатоквартирних житлових будинків на відведених земельних ділянках у середині мікрорайону Будівельників у м. Вараш (будівництво одного багатоквартирного житлового будинку зупинилося через брак коштів). До перспективної забудови належать два житлові багатоквартирні будинки, що зблоковані у одну будівлю і розміщені на суміжних земельних ділянках, а також автостоянки за межами дворової території.
4 Ймовірні наслідки: Будівництво двох багатоквартирних житлових будинків.
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення а) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки детального плану території суттєвих наслідків та ризиків від реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом б) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки детального плану територій з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в) зважаючи на географічне положення міста Вараш транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.
5 Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території  не буде затверджено

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це унеможливить спорудження житлового будинку будівництво якого зупинилося через брак коштів.

Є доцільним та оптимальним варіантом надати містобудівні умови, які відповідатимуть нормативним вимогам щодо розташування житлового будинку та облаштувати благоустрій прилеглої до ділянок території за кошти інвестора.

6 Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Дослідження не передбачуються.

 

7 Заходи які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування У м. Вараш проводиться моніторинг за впливом на довкілля, інженерними мережами, комплексним озелененням та благоустроєм.
8 Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку Звіт про стратегічну екологічну оцінку має бути сформований у розділі “Охорона навколишнього природного середовища” згідно ч. 3 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і відповідати вимогам ч. 2 ст. 11. Заява “Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки” за наявності ДПТ оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника varash.rv.gov.ua, з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій від громадськості.
9 Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту “Детального плану території в межах земельних ділянок кадастровий №5610700000:01:007:0064 та 5610700000:01:007:0065 по мікрорайону Будівельників м. Вараш, Рівненської області.” подаються в управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Виконавчого комітету Вараської міської ради, що знаходиться за адресою: майдан Незалежності.1, м. Вараш, 34400. тел.(03636)247-43, або на електорнну пошту управління: ypr_makb@ukr.net.

Зауваження і пропозиції подаються на протязі 15 днів з дня оприлюднення заяви (відповідно до п.5 та п.6 ст. 10 ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”.